ปัญหา ห้องน้ำ รั่วซึม จบได้ ด้วย TOA Floorseal ซีเมนต์กันซึม สำเร็จรูป ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ กันรั่วซึมได้ 100%

ปัญหา ห้องน้ำ รั่วซึม จบได้ ด้วย TOA Floorseal ซีเมนต์กันซึม สำเร็จรูป ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ กันรั่วซึมได้ 100%

ห้องน้ำ นับเป็นพื้นที่ใช้สอย ที่เรียกได้ว่าเป็น “หัวใจหลัก” ของบ้านหรืออาคาร เป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน หรือ การทำธุระอื่นๆระหว่างวัน จะเห็นได้ว่า ห้องน้ำ เป็นพื้นที่ที่มีการไหลผ่านของน้ำ ทั้งน้ำดี และ น้ำเสีย ไหลเข้าออกผ่านพื้นที่ดังกล่าว แทบจะตลอดวัน ดังนั้น เราจึงต้องให้ความสำคัญกับ โครงสร้างระบบประปา ระบบระบายน้ำ รวมถึง วัสดุปูพื้น และ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมของน้ำ

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำ จะมีการวางแผนการออกแบบมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ปัญหา ห้องน้ำรั่วซึม ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอื่นๆ อาทิ ความชำนาญของช่างก่อสร้าง คุณภาพและอายุงานของวัสดุที่เลือกใช้ ปัจจัยภายนอกอื่นๅ หรือแม้แต่ ลักษณะการใช้งานของผู้อยู่อาศัยเอง

สั่งซื้อสินค้า